Naša história

Naša história

Všetko začalo ako nemocničné a farmaceutické laboratórium založené holandskou lekárkou, rakúskym filozofom a mníchovským chemikom a farmaceutom. Postupne sa toto laboratórium vyvinulo v celosvetovú firmu zaoberajúcu sa zdravím.

Jedna história, niekoľko príbehov

Okolo roku 1920 sa traja priekopníci rozhodli založiť nové zariadenie pre výskum a štúdium antropozofickej medicíny, ktorá v tej dobe už mnoho rokov existovala. V roku 1921 otvorila doktorka Ita Wegmanová (1876-1943) Klinický a terapeutický inštitút v Arlesheime vo Švajčiarsku, čo bola nemocnica, ktorá využívala metódy antropozofickej medicíny na liečbu chorých. Chemik Oskar Schmiedel (1887-1959) spolu s doktorkou Wegmanovou a Dr. Rudolf Steinerom (1861-1925) vyvinuli prvé farmaceutické prípravky, ktorých koncepcia zostáva základom pre liečivá Weledy dodnes: liek by mal poskytnúť kľúčové podnety na rozvinutie vlastných liečebných síl organizmu. Táto koncepcia predznamenala to, čo je dnes v komplementárnej medicíne všeobecne známe: celostne pôsobiace liečivá stimulujú organizmus, aby sa vyliečil sám. Tento medicínsky prístup rozvinuli Steiner a Wegmanová už v predchádzajúcich rokoch a prezentovali ho vo svojich prednáškach.

Rozvoj vďaka lokálnej aktivite

Inšpirácia od týchto troch ľudí žije dodnes. V priebehu celej svojej viac ako deväťdesiatročnej histórie sa Weleda na celom svete ďalej vyvíjala vďaka nadšeniu ľudí. Prostredníctvom národných pobočiek sa potom vyvinul odlišný typ globalizácie. V mnohých krajinách, kde je dnes Weleda prítomná, podporili vývoj nielen pacienti, ale aj lekári a lekárnici tým, že žiadali antropozofické liečivá a prírodnú kozmetiku.

Tak boli vďaka nadšencom založené nové pobočky Weledy, ktoré úzko spolupracovali s materskou firmou - od lekární s vlastnou výrobou liečiv po veľké laboratória s desiatkami zamestnancov a vlastnými záhradami liečivých rastlín. Ale všetky tieto úspešné projekty majú spoločnú jednu vec, ktorá odlišuje Weledu od všetkých ostatných medzinárodných firiem: snaha o ďalší rozvoj vznikla z lokálnej aktivity.