Antropozofia

Antropozofia

Antropozofia (ľudská múdrosť) bola založená vedcom a filozofom Rudolfom Steinerom (1861 - 1925) v Európe a dnes je rozšírená po celom svete. Rudolf Steiner ju nazýval antropozofickou duchovnou vedou, čím chcel poukázať na exaktný vedecký výskum duchovnej oblasti, založený na skúsenosti.

Hmota a duch

Antropozofia (z gréčtiny, doslova "múdrosť človeka") je duchovný svetonázor s európskymi koreňmi, ktorý je dnes celosvetovo rozšírený. Rudolf Steiner, rakúsky vedec a filozof, často označoval náuku, ktorú vyvinul ako "antropozofickú duchovnú vedu".

Na rozdiel od súčasnej praxe v akademických a univerzitných kruhoch používal Steiner tento termín na označenie skúmania duchovnej oblasti prostredníctvom vedeckej a duchovnej skúsenosti, ktorej venoval svoju prácu. Preto má antropozofia svoj východiskový bod v presnom vedeckom myslení. Presné výskumné metódy, ktoré sú obmedzené na svet hmoty sú potom rozšírené prostredníctvom vedy do duchovnej oblasti.

Rudolf Steiner bol svojimi súčasníkmi často žiadaný o názor na rôzne oblasti života. Jeho iniciatíva a inšpirácie tak viedli napríklad ku vzniku waldorfských škôl a škôlok, antropozofickej medicíny, prírodnej starostlivosti o telo a biodynamického poľnohospodárstva.

V roku 1923 bola založená Všeobecná antropozofická spoločnosť, ktorá má hlavné sídlo v Goetheane, v Dornachu vo Švajčiarsku.