Naše biodynamické záhrady

Naše biodynamické záhrady

Vlastné záhrady liečivých rastlín sú srdcom Weledy. Tie najväčšie sú neďaleko sídla firmy v nemeckom Schwäbisch Gmünde. Na 20 hektároch rastie takmer 250 rôznych druhov rastlín, ktoré sú bezprostredne po zbere transportované priamo do výroby.


Záhrady sú ošetrované podľa smerníc biodynamického poľnohospodárstva, čo v praxi znamená, že na výrobu prípravkov Weleda sú používané najčistejšie možné prírodné suroviny. Biodynamické poľnohospodárstvo je druhom kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva, ktoré v sebe zahŕňa ďalšie prvky vychádzajúce z antropozofie podľa Rudolfa Steinera.


Biodynamické poľnohospodárstvo je smer, ktorý sme vo Welede pomáhali rozvíjať už v 20. rokoch 20. storočia. Tento spôsob prirodzeného pestovania nám poskytuje tie najkvalitnejšie rastliny s vysokou vitalitou, plné účinných látok, ktoré využívame v našich prípravkoch. Je samozrejmé, že pri starostlivosti o naše rastliny nikdy nepoužívame chemikálie, pesticídy ani ďalšie umelé látky.


Okrem záhrad v Nemecku má Weleda ešte ďalšie biodynamické záhrady vo Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku, Argentíne, Brazílii a na Novom Zélande.


Stručná história biodynamického poľnohospodárstvo


Začiatkom 20. storočia začali poľnohospodári pozorovať zníženie kvality, chuťových vlastností a obranyschopnosti plodín, ktoré pestovali a tiež zhoršenie zdravia zvierat, ktoré chovali. Obrátili sa na Rudolfa Steinera, vtedy známeho filozofa, prírodovedca a tiež zakladateľa Weledy. Ten potom formuloval princípy, na ktorých je založené biodynamické poľnohospodárstvo.


Rudolf Steiner opísal každú poľnohospodársku farmu ako ucelený sebestačný organizmus. Pôda musí byť "živá" a ak je udržiavaná v rovnováhe, má schopnosť plodiť zdravé rastliny. Kompostovanie, hnojenie a ochrana pred škodcami majú byť vykonávané z miestnych prírodných zdrojov farmy a chemikálie alebo napr. rastové hormóny sú prísne zakázané. Pri sadení, pestovaní a žatve rastlín je tiež potrebné brať do úvahy prírodné rytmy Slnka, Mesiaca a planét.


Biodynamické poľnohospodárstvo bolo veľmi úspešné a plodiny mali vysokú kvalitu. Boli tak položené základy ekologického poľnohospodárstva, ktoré je tak populárne v dnešnej dobe.