Naši Fair Trade partneri

Naši Fair Trade partneri

Z kvalitných vzťahov pochádzajú kvalitné suroviny


V našich záhradách pestujeme na desiatkach hektárov veľa rastlín, ale nie všetky rastliny možno takto pestovať. Preto sme si počas rokov vytvorili vzťahy s radom dodávateľov - našimi partnermi po celom svete. Sú to malé i veľké farmy alebo projekty špeciálnej kultivácie. Všetky pracujú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.


Svojim partnerom sprostredkovávame know-how ekologického alebo biodynamického poľnohospodárstva a spracovania surovín. Vďaka tomu s nimi ďalej prehlbujeme svoje vzájomné vzťahy a tiež pomáhame vo svete rozširovať oblasti, kde sa hospodári ekologicky.

Čo je fair trade?


Fair trade je jeden z princípov, ktoré sme pomáhali rozvíjať ešte pred tým, ako začal byť tento termín v móde. Fair trade je organizované sociálne hnutie a trhový prístup, keď veľké firmy spolupracujú s malými dodávateľmi v krajinách tretieho sveta a propagujú udržateľný rozvoj. Tým, že dodržiavame princípy fair trade, platíme našim dodávateľom spravodlivé ceny za suroviny, ktoré potrebujeme na výrobu a každý rok im garantujeme odobrané množstvo. Vďaka tomu farmári a ich komunita prosperujú.

Z fair trade majú prospech všetci - farmári dostanú dobre zaplatené a majú istú obživu, my získame suroviny vo vysokej kvalite, životné prostredie získa väčšiu plochu ekologického poľnohospodárstva a Vy, naši zákazníci, získate tie najčistejšie a najúčinnejšie prírodné prípravky pre svoje zdravie a krásu.