je voľné spoločenstvo ľudí, ktorých spája vzťah k firme Weleda v najširšom slova zmysle: k jej výrobkom, k jej filozofii a postojom voči človeku aj prírode.